История

imageИСТОРИЯ

Стъкларският завод в гр. Плевен стартира производството на стъклени опаковки през месец юли 1965 год. под името”Ген. Иван Винаров”. Неговото официално откриване става на 10 ноември 1966 год.  По това време заводът разполага с два основни цеха с по две ванни пещи и 17 производствени линии. Три пещи работят за безцветно стъкло и една за цветно (зелено).

1972г.–  започва проектирането и поетапното изграждане на нов цех с две по-големи ванни пещи, всяка съоръжена с по 6 броя производствени линии. По такъв начин заводът се явява като най-голям по това време на Балканския полуостров за производство на опаковъчни изделия – бутилки и буркани.

 1975 г.–  започва газифицирането на завода, като всички ванни пещи преминават от течно гориво (мазут) на природен газ.

1985 г.- в завода работят едновременно 5 броя ванни пещи с общо 26 броя производствени линии. Обслужващият персонал надхвърля 1500 човека. По такъв начин стъкларският завод се превръща в една от големите производствени мощности и става притегателен център за хората от Плевенския регион.

1991г.- Заводът е преименуван на  “РУБИН”. С това име се нарича и до днес.

2007г. – Извършена е инвестиция за основен ремонт и обновяване на производственото оборудване на цеха за производство на безцветно стъкло на обща стойност 75 158 583 лв.

2012г.– Извършена инвестиция за основен ремонт и обновяване на производственото оборудване на цеха за производство на цветно стъкло в стъкларски завод „Рубин” на обща стойност 9 311 728 лв.

2015г.-  Към момента в завода функционират 2 производствени пещи (за безцветно и  за цветно стъкло) със 7 производствени линии  с общ капацитет надхвърлящ 190 000 000 млн. физически бройки  стъклени опаковки годишно.