careers_background
Ние сме отворени към позитивни и иновативни хора, търсещи поле за професионална изява и кариерно развитие.

Предлагаме:

– Възможност за работа в изключително интересно производство;
– Условия за професионално обучение и развитие;
– Оценяване по достойнство на личния принос на всеки наш служител за развитието на компанията;
– Набор от разнообразни социални придобивки и стимули.