Адрес:
България, гр. Плевен 5800
Западна индустриална зона

МАГАЗИН:
GSM: 0875 / 308 169
GSM: 0878 / 743 903

Търговски отдел:
тел.: 064 / 900 140
тел.: 064 / 900 138
тел.: 064 / 900 142

Технически сътрудник с Английски език:
тел.: 064 / 900 141
тел.: 064 / 900 120

Отдел Материално-техническо снабдяване:
тел.: 064 / 900 119

E-mail:
rubin@rubin-glass.bg