Адрес:
България, гр. Плевен 5800
Западна индустриална зона

МАГАЗИН:
GSM:
GSM:

Търговски отдел:
тел.:
тел.:
тел.:

Технически сътрудник с Английски език:
тел.:
тел.: 064 / 900 120

Отдел Материално-техническо снабдяване:
тел.:

E-mail:
rubin@rubin-glass.bg